Ekhaya
Funda kabanzi
amakholomu

# Iba indawo yasekhaya nge # Yiba yikhaya!

Esimweni esikhona njengamanje, sichitha isikhathi esiningi ekhaya: sisebenza kude, sidlala nezingane, sibuka umabonakude, sipheka. Kuyasiza nokucabanga ngokuthi yimuphi umsebenzi esingawenza emizini yethu ehlakaniphile. Esihlokweni sanamuhla ...

Funda kabanzi